โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ณ มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ณ มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า รายละเอียด : ติดตั้งโคมไฟถนน LED 100W บริเวณรอบๆ โครงการ โดยติดตั้งที่มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า